Mirosteel

MIROSTEEL s.r.o. je mladá, dynamicky se rozvíjející strojírenská firma, avšak zkušenosti našich pracovníků v oboru jsou letité a sahají až do 90. let minulého století. Naším výrobním programem je CNC obrábění a zakázková kovovýroba. Základ strojního parku tvoří CNC obráběcí stroje, dále pak stroje univerzální. Strojní park a jeho vybavenost se neustále vyvíjí tak, aby naše firma byla schopna uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších odběratelů. Přesností, kvalitou a především dodržováním termínů dodání jsme schopni oslovit našeho potenciálního zákazníka nejen v našem regionu, ale i v celé České republice. Jelikož jsme menší firma, máme možnost pružně reagovat na požadavky při kusové, ale i sériové výrobě.